top of page

כלים ליצירה

ליווי ותמיכה ליוצרות(ים) עצמאיות(ים)

"כלים ליצירה" הוא אתר שיצרתי כחלק מעבודתי כמלווה אמנותית.

האתר מוקדש כולו לתהליכי יצירה. 

הוא מכיל מאמרים, תובנות ותרגילים

שנועדו לתמוך וללוות יוצרות(ים) עצמאיות(ים) מכל התחומים.

bottom of page